Print

Latarbelakang

Posted in Latarbelakang

Waiz (M) Sdn. Bhd. telah diperbadankan di Malaysia pada 21hb September 1999 dibawah akta syarikat 1965 dengan nombor pendaftaran 494434 – U. Ianya adalah sebuah syarikat sendirian berhad menurut syer dan kini beroperasi di alamat :

Waiz (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 310-A, Lorong Kedah,
Jalan Negara, Melawati Square,
Taman Melawati,
53100 Kuala Lumpur.

Waiz (Malaysia) Sdn. Bhd. juga berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang-bidang berikut:

No. Rujukan Pendaftaran: 357-01000514

• 210104: Software Products and Services
• 220502: Tenaga Pengajar
• 220503: Data Entry/ Perisian
• 010100: Bahan Bacaan
• 220803: Hiasan Jalan/Kawasan

Waiz (Malaysia) Sdn. Bhd. juga telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi Akuan Pendaftaran Kontraktor Bumiputra.

No. Rujukan Pendaftaran: 357-01000514

Print

Teras Perkhidmatan

Posted in Latarbelakang

Kami menumpukan jenis perkhidmatan kepada pembangunan kemahiran IT, peningkatan kerjaya kakitangan serta khidmat nasihat di bidang teknologi maklumat.

Print

Methodologi Perkhidmatan

Posted in Latarbelakang

Kami membangun dan membina kemahiran IT dengan menyediakan kualiti latihan yang terbaik dan dinamik, memberi perhatian secara individu bagi setiap peserta dengan kadar bayaran yang berpatutan.

Komitment kami telah meletakkan Waiz (M) Sdn. Bhd. di tahap yang cemerlang dengan menjadi salah satu pengerak industri selama lebih 10 tahun sejak penubuhan kami.

Pelanggan kami terdiri dari orang perseorangan, syarikat kecil dan sederhana, syarikat korporat, badan berkanun dan tidak ketinggalan jabatan-jabatan kerajaan.

Print

Methodologi Kursus

Posted in Latarbelakang

Waiz (M) Sdn. Bhd. telah membuktikan keberkesanan pembangunan kemahiran dengan keputusan cemerlang yang berterusan. Fokus methodologi kursus kami adalah memberikan:

  • Persekitaran pembelajaran yang menitik beratkan alatan dan perisian terkini serta peluang pembelajaran sepanjang masa
  • Perhatian secara individu dalam menunjuk ajar dan arahan bagi mencapai matlamat kursus atau objektif latihan dari jurulatih yang berpengalaman
  • Pilihan kursus mengikut tahap dan lokasi latihan
  • Pilihan lokasi kursus mengikut kesesuaian
  • Analisa keperluan latihan atau kursus
  • Penyelesaian masaalah mengikut keperluan dan kes