Print

Tutorial On-Line Adobe Photoshop

Posted in On-Line

pic PhotoshopTutorial on-line Adobe Photoshop Cs6 ini memaparkan langkah-langkah mudah dan ringkas teknik pengunaan perisian bagi mengolah imej digital. Setiap satunya disusun khusus merangkum semua tajuk-tajuk yang perlu bagi menguasai pengunaan perisian ini.

Daftar Tutorial Online - Photoshop

Objektif Tutorial

 • Faham cara kerja di dalam Adobe Photoshop.
 • Mahir pengunaan alatan-alatan asas dalam mengolah imej atau objek digital.
 • Dapat mengenakan kesan-kesan khas ke atas imej.
 • Dapat menghasilkan imej bagi dihasilkan ke format-format lainnya.

Kumpulan Sasaran

 • Pegawai grafik, teknologi maklumat atau perhubungan awam.
 • Tenaga pengajar sekolah, kolej atau universiti.
 • Pereka grafik dan jurufoto.
 • Pelajar sekolah, kolej atau universiti.
 • Orang perseorangan yang berminat kerja-kerja grafik.

Prasyarat
Pengetahuan asas komputer

Bayaran

 • RM 70 (USD 19)
 • Tanpa had masa

 

Topik-topik Tutorial

 Bab 1: Permulaan Photoshop

1.1 Memulakan Photoshop

1.2 Workspace Photoshop

1.3 Set Preferences

1.4 Menyimpan Workspace

1.5 Membuka Imej

1.6 Membuat Imej Baru

1.7 Keluar Photoshop

Bab 2: Memahami Asas Photoshop

2.1 Pengenalan Alatan Photoshop

2.2 Berkerja dengan Alatan Zoom

2.3 Adjust Views

2.4 Rulers dan Guides

2.5 Undo Commands

2.6 Mengurus Imej Tetingkap

Bab 3: Mengubah Saiz Imej

3.1 Menukar Saiz di Skrin Imej

3.2 Menukar Resolusi Imej

3.3 Crop Imej

3.4 Rotate dan Crop Imej

3.5 Trim Imej

3.6 Mengubah Saiz Kanvas Imej

Bab 4: Membuat Pilihan

4.1 Mengunakan Alatan Marquee

4.2 Menggunakan Alatan Lasso

4.3 Menggunakan Alatan Quick Selection

4.4 Menggunakan Alatan Magic Wand

4.5 Menggunakan Color Range Commands

4.6 Membina Slice

Bab 5: Manipulasi Pilihan

5.1 Move Selection

5.2 Copy, Paste dan Delete Selection

5.3 Rotate Selection

5.4 Scale Selection

5.5 Skew dan Distort Selection

5.6 Feather Border Selection

5.7 Membina Vanishing Point Plane

5.8 Menggunakan Content Aware Move Tool

Bab 6: Melukis Menggunakan Warna

6.1 Memilih Warna

6.2 Menggunakan Brush Tool

6.3 Custom Brush

6.4 Clone Stamp

6.5 Pattern Stamp

6.6 Spot Healing Brush

6.7 Menggunakan Patch Tool

6.8 Menggunakan Eraser

Bab 7: Mengubah Warna

7.1 Menggunakan Brightness dan Contrast

7.2 Menggunakan Alatan Dodge dan Burn

7.3 Menggunakan Alatan Blur dan Sharpen

7.4 Adjust Level, Curve dan Vibrance

7.5 Menggunakan Sponge

7.6 Menggunakan Variation Command

7.7 Padanan Dua Warna Antara Imej

7.8 Membina Duotone

7.9 Menukar Imej Kepada Hitam Putih

Bab 8: Berkerja Dengan Layer

8.1 Membina dan Menambah Layer

8.1 Menyembunyikan Layer

8.1 Menyalin Layer

8.1 Memadam Layer

8.1 Menyusun Layer

8.1 Mengubah Opacity

8.1 Menggabungkan Layer

8.1 Mengubah Nama Layer

8.1 Membuat Adjustment Layer

8.1 Merangkaikan Layer

8.1 Menambah Layer Mask

Bab 9: Menggunakan Layer Styles

9.1 Menambah Drop Shadow

9.1 Menambah Outer Glow

9.1 Beveling dan Embossing

9.1 Menyunting Layer Styles

Bab 10: Menggunakan Filter

10.1 Artistic Filter

10.2 Blur Filter

10.3 Sharpen Filter

10.4 Distort Filter

10.5 Charcoal Sketch Filter

10.6 Liquify Filter

Bab  11: Berkerja Dengan Shape Layer

11.1 Polygon Tool

11.2 Custom Shape

11.3 Straight Line Tool

11.4 Pen Tool

11.5 Menyunting Shape

Bab  12: Berkerja Dengan Teks

12.1 Menambah Teks

12.2 Menyunting Teks

12.3 Mengubah Warna

12.4 Text Wrap

Bab 13: Action dan HDR

13.1 Merakam Action

13.2 Memainkan Action

13.3 Batch Processing

13.4 Membina Imej HDR

13.5 Menggunakan Image Processor

Bab 14: Menyimpan dan Mencetak Fail

14.1 Menyimpan ke Format PSD

14.2 Menyimpan ke Format JPEG

14.3 Menyimpan ke Format PNG

14.4 Mencetak Fail