Print

Tutorial On-Line Swish Max

Posted in On-Line

pic SwishMaxPerisian Swish Max banyak digunakan bagi menghasilkan persembahan multimedia kerana ia mudah menghasilkan efek-efek menarik. Ia mengandungi lebih dari 100 efek yang sedia untuk digunakan. Tutorial perisian multimedia Swish Max 4 ini merangkumi pengunaan alatan-alatan asas, pengolahan efek, memasukkan suara serta muzik. Selain itu ia juga menunjukkan cara  penghasilan dan penggunaan butang navigasi bagi membuat aplikasi berinteraktif atau persembahan penuh bermultimedia.

Daftar Tutorial Online - Swish Max

Objektif Tutorial

 • Peserta faham dan dapat menggunakan alatan-alatan asas perisian Swish Max
 • Peserta dapat memasuk dan mengolah bahan-bahan multimedia seperti teks, gambar dan muzik.
 • Peserta dapat memasukkan ciri-ciri navigasi dan
 • interaktif di dalam persembahan multimedia.
 • Peserta dapat mengekspot kerja-kerja yang dihasilkan menjadi fail berformat EXE atau SWF.

Kumpulan Sasaran

 • Pegawai multimedia, teknologi maklumat atau
 • perhubungan awam.
 • Tenaga pengajar sekolah, kolej atau universiti.
 • Pereka interaktif media dan juruanimasi.
 • Pelajar sekolah, kolej atau universiti.
 • Orang perseorangan yang berminat kerja-kerja grafik.

Prasyarat

Pengetahuan asas komputer

Bayaran

 • RM 70 (USD 19)
 • Tanpa had masa

Topik-topik Tutorial

Bab 1: Asas Swish Max

1.1 Antaramuka

1.2 Menu Utama

1.3 Alat-alatan

Bab 2: Memulakan Swish Max

2.1 Memulakan Swish Max

2.2 Mengubah Saiz Movie

2.3 Mengubah Warna Latarbelakang

2.4 Mengubah Kadar Frem

2.5 Menyimpan Dokumen

Bab 3: Alatan-alatan Asas

3.1 Alatan Memilih

3.2 Alatan Sub-Pilihan

3.3 Alatan Garis dan Pensil

3.4 Alatan Elips dan Kekotak

3.5 Alatan Autoshape

3.6 Alatan Pen

3.7 Alatan Pisau

3.8 Alatan Tangan dan Zoom

Bab 4: Menggunakan Teks

4.1 Memasukkan Teks

4.2 Menyunting Teks

4.3 Menukarkan Ciri-ciri Teks

4.4 Menukar Orentasi Teks

Bab 5: Menggunakan Efek

5.1 Mengenakan Efek

5.2 Mengubah Susunan Efek

5.3 Memanjangkan Tempoh Efek

5.4 Memadamkan Efek

5.5 Menukar Jenis Efek

5.6 Mengubah Ciri-ciri Efek

Bab 6: Bekerja dengan Gambar

6.1 Memasukkan Gambar

6.2 Mengenakan Efek pada Gambar

6.3 Olahan Efek Beberapa Gambar

6.4 Menukar Saiz Gambar

6.5 Mengubah Orentasi Gambar

Bab 7: Bunyi dan Lagu

7.1 Mengimport Muzik

7.2 Memainkan Muzik Melalui Skrip

7.3 Mengawal Mula atau Berhentinya Muzik

Bab 8: Menggunakan Scene

8.1 Menambah Scene

8.2 Menukar Nama Scene

8.3 Memadamkan Scene

8.4 Menyunting Kandungan Scene

8.5 Menyusun Aturan Scene

Bab 9: Butang Navigasi

9.1 Membuat Butang Navigasi

9.2 Menambah Ciri-Ciri Butang 

9.3 Menambah Animasi di Butang

9.4 Menambah Skrip Navigasi 

Bab 10: Menghasilkan Aplikasi

10.1 Menentukan Export Setting

10.2 Menghasilkan SWF

10.3 Menghasilkan SWF dan HTML

10.4 Menghasilkan EXE