Kursus Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 adalah sistem fizikal-siber yang mengabungkan pelbagai sistem dunia digital, sistem fizikal dan sistem biologi seperti manusia melalui internet bagi keberhasilan dan manfaat positif. Data cerapan sifat serta tindak-tanduk manusia digunakan bagi peralatan elektronik agar ia dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik seperti apa yang berlaku dalam telefon pintar, televisyen pintar, rumah pintar dan sebagainya.

Objektif Kursus

Setelah tamat kursus ini, para perserta akan tahu:

  • Konsep serta pemahaman mendalam tentang Revolusi Industri 4.0
  • Sembilan Bentuk Teknologi Yang Mengubah Aktiviti Pengeluaran dan Perkhidmatan
  • Keperluan Transformasi Digital Untuk Revolusi Industri 4.0
  • Kajian Kes Dalam Revolusi Industri 4.0 dan ROI
  • Implikasi dan Masa Depan serta Keperluan Skil