Kursus Pakej Pelbagai

Kursus Microsoft Project (Asas dan Pertengahan)

Kursus Microsoft Project (Asas dan Pertengahan)

Perisian Microsoft Project merupakan perisian yang boleh digunakan bagi para pengurus dan penyelia projek bagi mengenal pasti, menyusun, memantau dan melaksanakan projek yang sedang atau akan berjalan. Ini termasuk pengurusan bahan mentah, kakitangan, belanjawan dan tarikh sasaran. Perisian ini juga mampu mengenal pasti tugasan-tugasan kritikal (critical path) bagi memastikan tarikh sasaran dipatuhi.

Objektif Kursus

 • Perserta kursus akan belajar tentang:
 • Apa itu projek, kerja, tempoh, jadual, tarikh sasaran (dateline) dan milestone.
 • Mengenal pasti dan menyusun kerja-kerja sesuatu projek.
 • Memasukkan tempoh kerja, bahan mentah, perbelanjaan projek dan tugasan kakitangan.
 • Maksud tugasan kritikal dan mengenal pasti, tugasan yang dianggap kritikal (critical path).
 • Penyeliaan dan pemantauan tugasan melalui jadual dan lapuran.

Kursus Microsoft Access (Asas dan Pertengahan)

Kursus ini direka untuk peserta yang ingin memahami pengunaan Microsof Access. Peserta bakal membina dan menyunting pengkalan data baru, membina dan menyunting tables serta reports. Selain itu peserta juga akan belajar membina form dan queries.

Objektif Kursus

 • Mengetahui kegunaan, antaramuka dan ciri-ciri MS Access
 • Membina dan merancang pengkalan data
 • Mengendalikan data di dalam Table
 • Membuat Form dan Queries
 • Menghasilkan Reports dari pengkalan data