SENARAI KURSUS

Kursus Adobe InDesign (Asas Pertengahan)

Kursus In Design Peringkat Asas dan Pertengahan ini merangkumi pengunaan alatan-alatan asas untuk menghasilkan menyunting dokumen pelbagai guna  seperti majalah, buku, lapuran tahunan dan brosur.

Objektif Kursus

 • Faham cara kerja perisian In Design untuk rekabentuk dokumen bercetak atau digital.
 • Boleh mengunakan alatan-alatan asas perisian In Design.
 • Boleh menghasilkan kerja akhir dokumen ke format-format yang sesuai.

Kumpulan Sasar

 • Pereka grafik dan pembangun aplikasi multimedia
 • Penyelengara laman sesawang
 • Pegawai-pegawai IT dan multimedia
 • Juruteknik yang mengkhusus bidang grafik
 • Tenaga pengajar bidang grafik
 • Pelajar dan orang perseorangan yang berminat bidang grafik

Kursus Adobe Photoshop (Asas Pertengahan)

Peserta Kursus Adobe Photoshop (Asas dan Pertengahan) akan diajar dengan kemahiran asas untuk merekabentuk grafik digital bagi kegunaan web atau multimedia menggunakan perisian Adobe Photoshop.

Kursus ini dilaksanakan melalui kaedah penerangan, demonstrasi dan latihan amali. Ia diharap dapat mengembangkan kreativi peserta dalam mereka bentuk dan mengolah grafik digital bagi pelbagai kegunaan.

Objektif Kursus

 • Menggunakan peralatan-peralatan dalam Adobe Photoshop untuk tujuan merekabentuk grafik.
 • Menggunakan teknik-teknik pengolahan grafik digital yang berkesan.
 • Menghasilkan kerja akhir grafik keformat-format digital yang sesuai.
 • Mengembangkan kemahiran menghasilkan imej-imej baru.

Kursus Adobe Illustrator (Asas Pertengahan)

Kursus Illustrator Peringkat Asas dan Pertengahan ini merangkumi pengunaan alatan-alatan asas untuk menyunting gambar digital pelbagai guna. Kursus ini sesuai untuk pereka-pereka grafik.

Objektif Kursus

 • Faham cara kerja perisian Illustrator kerja-kerja penyuntingan
 • Boleh mengunakan alatan-alatan asas perisian Illustrator.
 • Boleh menghasilkan kerja akhir grafik ke format-format digital yang sesuai.

Kumpulan Sasar

 • Pereka grafik dan pembangun aplikasi multimedia
 • Penyelengara laman sesawang
 • Pegawai-pegawai IT
 • Juruteknik yang mengkhusus bidang grafik
 • Tenaga pengajar bidang grafik

Pra-syarat

Berpengalaman dengan sistem operasi asas Window seperti menyimpan, menyalin dan mencari fail dari cakera keras, CD dan lain-lain media.

Silibus

Lesson 1: Illustrator Environment 

 • Illustrator Environment Elements 
 • Navigating in Illustrator

Lesson 2: Working with Paths 

 • Vector Graphics and Raster Graphics 
 • Drawing Tools 
 • Editing Paths

Lesson 3: Working with Objects 

 • Using Rulers 
 • Creating Objects 
 • Editing Objects

Lesson 4: Fill and Stroke Attributes 

 • Applying Color 
 • Creating Colors 
 • Gradients 
 • Using Brushes 
 • Transparency

Lesson 5: Layers 

 • Controlling Stacking Order 
 • Organizing Objects in Layers 
 • Controlling Layers

Lesson 6: Working with Type 

 • Creating Type 
 • Type within an Area 
 • Copying Type Formatting with the Eyedropper Tool 
 • Type on a Path 
 • Type Objects 
 • Creating Outlines

Lesson 7: Creating Output 

 • Printing 
 • Save for Web