Kursus Adobe Captivate (Asas dan Pertengahan)

Kursus Adobe Captivate (Asas dan Pertengahan) ini merangkumi pembelajaran cara membina aplikasi multimedia berinteraktif. Aplikasi multimedia itu nanti boleh digunakan sebagai bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, tutorial khusus, pemasaran produk atau sebaran-sebaran maklumat am.

Objektif Kursus

 • Dapat memahami proses pembangunan aplikasi multimedia berinteraktif.
 • Dapat mengolah teks, gambar, musik atau video di dalam Adobe Captivate sebagai bahan multimedia.
 • Dapat membina navigasi dan elemen-elemen interaktif lain di aplikasi multimedia yang dibina.
 • Dapat mengekspot applikasi multimedia menjadi aplikasi ditalian atau EXE.

Kumpulan Sasar

 • Pereka dan pembangun aplikasi multimedia dan e-learning
 • Tenaga pengajar
 • Pakar bidang
 • Pengaturcara multimedia
 • Pegawai-pegawai IT
 • Juruteknik yang mengkhusus bidang multimedia

Pra-syarat

 • Berpengalaman dengan sistem operasi asas Window
 • Biasa melihat atau menggunakan aplikasi multimedia samada dalam bentuk CD-Rom, laman web dan intranet.

Silibus Kursus

Lesson 1

 • The Captivate Work Environment
 • The Captivate Workflow
 • Understanding the Captivate View Panels
 • Customizing Your Work Environment
 • Using the Captivate Filmstrip
 • Using the Captivate Movie Preferences
 • Working with the Captivate Toolbar

Lesson 2

 • Creating Captivate Movies
 • Planning the Captivate Movies
 • Recording Your Movie
 • Creating and Using Captivate Project Templates
 • Captivate Movie Properties
 • Resizing Captivate Movies
 • Adding Background Audio to Your Movie
 • Bitrate
 • Setting a Movie’s Mouse Options
 • Adding, Changing and Create Custom Movie Playback Controls
 • Creating an Image Movie
 • Creating a Blank Captivate Movie

Lesson 3

 • Using Slides to Build a Movie
 • Adding Slides to Your Movie
 • Features of the New Image Box Dialog Box
 • Inserting Image into Slides
 • Creating Animations Slides
 • Using PowerPoint Presentations
 • Adding Flash Movies to Slides
 • Adding Full Motion Slides
 • Editing Movie Slides

Lesson 4

 • The Captivate Timeline and Objects
 • The Captivate Timeline
 • Object Basics
 • Aligning Objects
 • Changing the Order, Timing and Size of Objects
 • Creating a Rollover Image
 • Animating Text

Lesson 5

 • Adding Captions
 • Adding Captions Automatically
 • Creating Rollover Captions
 • Customizing Captions
 • Exporting and Importing Captions
 • Changing the Order and Timing of Captions

Lesson 6

 • Adding Audio
 • The Audio Recordings Options
 • Recording a Background Audio Track
 • Editing Audio Tracks
 • Using Advanced Audio Management
 • Adjusting Audio on The Timeline

Lesson 7

 • Adding Interactivity
 • Adding and Using Highlight Boxes
 • Adding and Using Click Boxes
 • Adding and Using Buttons
 • Adding and Using Text Entry Boxes
 • Adding JavaScript to Extend Functionality

Chapter 8

 • Adding Rich Media
 • Preparing Video for Captivate
 • Working with AVI Video
 • Importing Movies from Other Screen
 • Recording Software
 • – Importing Animations into Your Movie