Kursus Animated Graphic Menggunakan Powtoon

Perisian Online PowToon boleh digunakan bagi menghasilkan video beranimasi dengan mudah serta menarik. Banyak elemen-elemen grafik, video dan bunyi disediakan, yang boleh kita gunakan.  

Objektif Kursus

Faham cara kerja perisian PowToon untuk video digital
Boleh mengunakan alatan-alatan asas perisian PowToon.
Mahir dengan kerja-kerja penyuntingan video digital
Boleh menghasilkan kerja akhir video ke format-format lain.

Kumpulan Sasar

Pereka video atau pembangun aplikasi multimedia
Pegawai-pegawai IT
Juruteknik yang mengkhusus bidang video
Tenaga pengajar bidang video atau multimedia

Pra-syarat

Berpengalaman dengan sistem operasi asas Window XP seperti menyimpan, menyalin dan mencari fail dari cakera keras, CD dan lain-lain media.

Silibus Powtoon

1. Overview of the PowToon Essentials
2. Start Making a Powtoon
3. Choose a Powtoon template
4. Edit the Template
5. Use Simple Mode
6. Inserting Text, Images and VO
7. Scenes and Layouts
8. Customize a Powtoon template
9. Searching for an Object
10. Customize Mode
11. Starting your Powtoon from scratch
12. Exporting your presentation