Kursus Instalasi Window dan Perisian

Kursus ini akan mengajar peserta tentang komponen-komponen komputer, cara beroperasi, pemasangan dan penyelengaraan.

Objektif Kursus

 • Mengenal pasti komponen-komponen komputer
 • Mengetahui fungsi dan cara bekerja komponen
 • Pemasangan dan penyelengaraan komponen
 • Menginstal Sistem Operasi
 • Menginstal pelpagai perisian komputer

Kumpulan Sasar

 • Pegawai-pegawai IT
 • Juruteknik komputer
 • Tenaga pengajar institut atau kolej
 • Sesiapa sahaja yang berminat tentang penyelengaraan komputer

Pra-syarat

 • Biasa dengan pengunaan computer

Silibus Kursus

1. Pengenalan

 • Pengenalan kepada komponen-komponen komputer – Desktop dan Laptop
 • Pengenalan kepada komponen-komponen dalaman computer
 • Mengenalpasti komponen fizikal komputer – Processor, Motherboard, Hard Disk, RAM, DVD Drive dan port
 • Mengenalpasti spesifikasi teknikal komputer dan perkakasannya

2. Laptop

 • Menggantikan komponen-komponen dalaman sebuah laptop (notebook)
 • Menggantikan Hard Disk Drive, RAM, & DVD Drive bagi sebuah laptop
 • Melaksanakan kerja-kerja servis seperti membersihkan habuk di dlm laptop

3. Sistem Operasi

 • Melaksanakan BIOS Boot Sequence Setttings    
 • Teknik Format & Install Sistem Operasi
 • Membina partition pada hardisk
 • Membuat Windows Customize Settings
 • Membuat Install / Uninstall applikasi
 • Membuat Virus Scanning

4. Driver Setup

 • Mencari Hardware Drivers yang diperlukan
 • Mengenalpasti Hardware Drivers yang sesuai
 • Membuat Hardware Drivers download
 • Membuat Hardware Drivers installation secara manual/automatic
 • Memeriksa fungsi Hardware Drivers

5. Sistem Operasi

 • Memeriksa fungsi computer hardware menggunakan BIOS Setup
 • Memahami fungsi asas BIOS Setup seperti Boot Sequence & System Password
 • Menyekat penggunaan komponen seperti DVD Drive dengan BIOS Setup
 •  Menggunakan Windows System Recovery utk membaiki Windows yg rosak
 •  Meletakkan satu Restore Point di dalam fungsi System Recovery

6. Sistem Rangkaian

 • Pemasangan kabel Local Area Network (LAN)
 • Teknik pemasangan Wi-fi
 • File & Printer Sharing dlm Local Area Network dan Wireless Network
 • Teknik asas network troubleshooting ipconfig dan ping
 •  Meletakkan nombor IP

7. Menginstal pelbagai perisian komputer