Kursus Membina Applikasi Android (Trek Programer)

Kursus ini memberikan tunjuk ajar kepada peserta bagaimana membina applikasi bagi telefon pintar yang menggunakan kerangka Android. Modul kursus ini berasaskan projek-projek contoh yang boleh mereka ikuti. Mereka juga akan belajar asas mereka bentuk applikasi Android, rekebentuk paparan, menu, mengendalikan data dan input dari pengguna. Diakhir kursus, peserta akan dapat melihat aplikasi-aplikasi yang dibina digunakan di telefon pintar.

Objektif Kursus

 • Belajar tentang persekitaran Android bagi pembangunan aplikasi
 • Mereka bentuk paparan
 • Membina menu dan capaian
 • Memasukkan elemen teks, grafik dan interaktif
 • Mengendalikan input dan data dari pengguna
 • Memaparkan aplikasi di telefon pintar

Kumpulan Sasar

 • Pegawai Teknologi Maklumat
 • Webmaster
 • Pensyarah atau Tenaga pengajar kursus IT
 • Juruteknik Komputer
 • Orang perseorangan yang berminat membina aplikasi Adroid

Pra-syarat

 • Faham konsep-konsep asas pengaturcaraan

Silibus Kursus

Pengenalan tentang ruang maya Android Studio

Installation dan penyediaan ruang maya Android Studio
Instalasi
Aplikasi pertama “Apa Khabar Dunia”
Aplikasi “Ini Dunia Saya”

Pengunaan XDA Development

Membina Aplikasi RSS Reader

Tatacara Pembangunan Aplikasi
Desain aplikasi
Pelan Pembangunan Aplikasi
Framework Aplikasi (Prototaip)

Aplikasi Penyebar Maklumat
Bina muka surat statik
Pengunaan elemen interaktif – sentuh, heret, sentuh dan heret

Menambah Elemen Multimedia
Teks dan Grafik
Suara dan Video
Borang

Integrasi Aplikasi ke Peranti
Integrasi ke kamera
Integrasi ke Accelerometer
Integrasi ke GPS
Integrasi ke Kompas

Penyebaran dan Penjualan Aplikasi
Menerbitkan aplikasi
Memuat Naik ke Google Play