Kursus Penghasilan Infografik

Infografik adalah penzahiran maklumat secara jelas dan cepat berpandukan data dan fakta. Penzahiran tersebut boleh mengandungi carta, rajah atau aliran teks yang mampu meningkatkan kognatif manusia melalui sistem visual yang cenderung mengenal pola bentuk dan gambar. Penghasilan Infografik yang baik perlu dipelajari dengan mengenal jenis-jenisnya, elemen yang terkandung di dalamnya serta alatan-alatan yang sesuai dan mudah. 

Objektif Kursus

 • Faham apa itu Infografik serta tujuannya
 • Tahu jenis dan bentuk Infografik
 • Kenal elemen-elemen yang perlu ada dalam Infografik
 • Tahu menggunakan perisian yang sesuai dalam menghasilkan Infografik

Kumpulan Sasar

 • Pegawai perhubungan awam dan pemasaran
 • Pereka grafik dan pembangun aplikasi multimedia
 • Penyelengara laman sesawang
 • Pegawai-pegawai IT
 • Juruteknik yang mengkhusus bidang grafik
 • Tenaga pengajar bidang grafik

Pra-syarat

Berpengalaman dengan sistem operasi asas Window seperti menyimpan, menyalin dan mencari fail dari cakera keras, CD dan lain-lain media.

Silibus

 1. Mengenal apa itu Infografik.
 2. Persediaan awal menghasilkan Infografik
 3. Mengenali 9 jenis Infografik
 4. Mengenali 4 elemen dalam Infografik
 5. Mengenali perisian bagi menghasilkan Infografik
 6. Penghasilan Infografik
  • Memilih template
  • Mengubah elemen
  • Memasukkan elemen baru
  • Text
  • Pemurnian
  • Export
 7. Latihan
 8. Projek