Kursus Sony SoundForge (Asas Pertengahan)

Kursus sony SoundForge: Asas dan Pertengahan ini mengajar peserta cara mengunakan perisian untuk membuat rakaman suara digital. Rakaman yang terhasil boleh disunting mengikut keperluan suara tersebut samada untuk persembahan multimedia, internet ataupun CD.

Objektif Kursus

 • Diakhir kursus peserta akan boleh:
 • Memahami antaramuka Sonic Sound Forge
 • Menyediakan komputer untuk rakaman
 • Membuat rakaman suara
 • Menyunting suara yang dirakam
 • Menghasilkan format akhir suara

Kumpulan Sasar

 • Pereka dan pembangun aplikasi multimedia
 • Pengaturcara atau penyelengara laman sesawang
 • Pegawai-pegawai IT
 • Juruteknik yang mengkhusus bidang multimedia
 • Tenaga pengajar yang ingin membina aplikasi multimedia

Pra-syarat

 • Berpengalaman dengan sistem operasi asas sistem operasi Window
 • Biasa melihat atau mengunakan aplikasi multimedia

Silibus Kursus

 • Lesson 1 : Introduction with Sonic Foundry Sound Forge.
 • Lesson 2 : Getting started with Sound Forge
 • Lesson 3 : Customizing Sound Forge
 • Lesson 4 : Working with Audio Files
 • Lesson 5: Understanding Audio File Formats
 • Lesson 5 : Getting Around in Sound Forge
 • Lesson 6 : Recording and Playback
 • Lesson 7 : Editing Basics
 • Lesson 8 : Exploring the Processing Function
 • Lesson 9 : Effects : The Really Cool Stuff
 • Lesson 10 : Additional Audio Tools
 • Lesson 11 : Producing for Multimedia and the Web
 • Lesson 12 : Sound Forge and Sampling
 • Lesson 13 : Using Sound Forge with ACID
 • Lesson 14 : Burning Your Files to CD
 • Lesson 15 : Backing Up Your Files