TUTORIAL ON-LINE ADOBE ILLUSTRATOR

Kami menyediakan tutorial on-line bagi mereka yang ingin belajar perisian Adobe Illustrator secara mandiri. Tutorial ini memaparkan langkah-langkah pengunaan dan teknik penghasilan, secara mudah dan ringkas. Setiap satunya disusun bagi merangkumi semua tajuk-tajuk yang perlu bagi menguasai pengunaan perisian Adobe Illustrator.