Kursus Adobe Illustrator (Asas Pertengahan)

Kursus Illustrator Peringkat Asas dan Pertengahan ini merangkumi pengunaan alatan-alatan asas untuk menyunting gambar digital pelbagai guna. Kursus ini sesuai untuk pereka-pereka grafik.

Objektif Kursus

 • Faham cara kerja perisian Illustrator kerja-kerja penyuntingan
 • Boleh mengunakan alatan-alatan asas perisian Illustrator.
 • Boleh menghasilkan kerja akhir grafik ke format-format digital yang sesuai.

Kumpulan Sasar

 • Pereka grafik dan pembangun aplikasi multimedia
 • Penyelengara laman sesawang
 • Pegawai-pegawai IT
 • Juruteknik yang mengkhusus bidang grafik
 • Tenaga pengajar bidang grafik

Pra-syarat

Berpengalaman dengan sistem operasi asas Window seperti menyimpan, menyalin dan mencari fail dari cakera keras, CD dan lain-lain media.

Silibus

Lesson 1: Illustrator Environment 

 • Illustrator Environment Elements 
 • Navigating in Illustrator

Lesson 2: Working with Paths 

 • Vector Graphics and Raster Graphics 
 • Drawing Tools 
 • Editing Paths

Lesson 3: Working with Objects 

 • Using Rulers 
 • Creating Objects 
 • Editing Objects

Lesson 4: Fill and Stroke Attributes 

 • Applying Color 
 • Creating Colors 
 • Gradients 
 • Using Brushes 
 • Transparency

Lesson 5: Layers 

 • Controlling Stacking Order 
 • Organizing Objects in Layers 
 • Controlling Layers

Lesson 6: Working with Type 

 • Creating Type 
 • Type within an Area 
 • Copying Type Formatting with the Eyedropper Tool 
 • Type on a Path 
 • Type Objects 
 • Creating Outlines

Lesson 7: Creating Output 

 • Printing 
 • Save for Web