Tutorial On-Line

TUTORIAL ON-LINE ADOBE AFTER EFFECTS

Penghasilan video sebenarnya tidak hanya melibatkan penyuntingan biasa sahaja. Bagi juru videoprofesional mereka memerlukan alatan tambahan bagi meningkatkan lagi kesan-kesan khas yang memberikan impak besar. Perisian Adobe After Effects dapat memenuhi keperluan ini dengan ciri-ciri alatan tambahannya yang dinamik dan fleksibel.