TUTORIAL ON-LINE SWISH MAX 4

Perisian Swish Max banyak digunakan bagi menghasilkan persembahan multimedia kerana ia mudah menghasilkan efek-efek menarik. Ia mengandungi lebih dari 100 efek yang sedia untuk digunakan. Tutorial perisian multimedia Swish Max 4 ini merangkumi pengunaan alatan-alatan asas, pengolahan efek, memasukkan suara serta muzik. Selain itu ia juga menunjukkan cara  penghasilan dan penggunaan butang navigasi bagi membuat aplikasi berinteraktif atau persembahan penuh bermultimedia.