Kursus Membina Laman Web – Joomla (Asas & Pertengahan)

Kursus Membina Laman Web – Joomla (Asas dan Pertengahan) ini bertujuan untuk melatih peserta kaedah dan cara yang betul membina dan menyelengara laman web menggunakan Sistem Pengurusan Bahan (Content Management System – CMS). Peserta akan belajar memasang, mengurus dan mengolah komponen, modul serta plug-in di dalam Joomla agar laman web menjadi tersusun dan berfungsi. Kaedah menyelengara laman web dan penyediaan fail sandaran (back-up) juga akan ditunjuk-ajarkan. 

Objektif Kursus

 • Mempelajari cara kerja membina laman web dengan menggunakan sistem pengurusan maklumat terbuka (Open Source Content Management System)
 • Memasang dan mengolah template Joomla!, memasuk dan menyelenggara struktur menu, komponen, modul dan plug-in.
 • Memasukkan dan menyunting teks gambar dan lain-lain bahan rencana mengikut kategori. 
 • Mengetahui cara membuat fail-fail sandaran (Back-up) yang telah dibina.

Kumpulan Sasar

 • Web master atau pegawai pengendali laman web
 • Pegawai-pegawai Teknologi Maklumat
 • Tenaga pengajar subjek Teknologi Maklumat dan Internet
 • Juruteknik jabatan teknologi maklumat
 • Orang perseorangan yang berminat membangun laman web sendiri

 Pra-syarat

 • Mahir mengunakan komputer bagi operasi asas dan faham terminologi internet.

Syllabus

Introduction

 • Personal web server
 • Getting Started and Joomla Installation

Administrator Control Panel

 • Creating Articles
 • Viewing articles
 • Filtering articles
 • Removing Articles
 • Unpublishing articles

Modifying Menus

 • Creating Web sites structures
 • Organizing web sites
 • Organizing with Sections
 • Organizing with Categories
 • Creating the menu item
 • Linking Articles to Menu Items
 • Setting the menu item’s attributes
 • Testing the new menu item
 • Choosing a Menu Structure
 • Adjusting Article Order
 • Creating Submenu Items

Working with Joomla Components, Modules and Plug-ins

 • Installing Components, Modules and Plug-ins
 • The Banners Module
 • Advertisement Module
 • The Breadcrumbs Module
 • The Feed Display Module
 • The Footer Module
 • Login Form Module
 • The Random Image Module
 • Article plug-ins

Template Manager

 • Installing Joomla template
 • Customizing a template
 • Activating Joomla Templates

Managing Your Web Site’s Users

 • User Manager
 • Contact Page
 • Managing Site E-Mail

Web Site Management and Maintanence

 • Creating backup
 • Migrating web site to different server
 • Cleaning web site cache