Kursus Animated Graphics Menggunakan Prezi

Prezi merupakan perisian ditalian yang mampu menghasilkan persembahan menarik. Persembahan yang dibina berkonsepkan timeline berterusan dan setiap paparan akan ditumpukan dengan animasi zoom yang kemas dan berterusan.

Objektif Kursus

Faham cara kerja perisian Prezi untuk persembahan digital
Boleh mengunakan alatan-alatan asas perisian Prezi
Mahir dengan kerja-kerja penyuntingan dalam penghasilan persembahan digital
Boleh menghasilkan kerja akhir persembahan digital Prezi

Kumpulan Sasar

Pereka video atau pembangun aplikasi multimedia
Pegawai-pegawai IT
Juruteknik yang mengkhusus bidang video
Tenaga pengajar bidang video atau multimedia

Pra-syarat

Berpengalaman dengan sistem operasi asas Window  seperti menyimpan, menyalin dan mencari fail dari cakera keras, CD dan lain-lain media.

Sillibus

Getting Started with Prezi

 • Starting from a template
 • Navigating the canvas
 • Adding text and images
 • Getting to know the Transformation Tool
 • Framing your content
 • Customizing your prezi
 • Inserting layouts
 • Adding symbols and shapes
 • Adding URLs to your prezi
 • Editing your path
 • “Borrowing” from other prezis

Five Simple Steps to a Great Prezi

 • Reducing clutter with invisible frames
 • Layering text and objects
 • Using size and rotation to convey meaning
 • Reusing your best content
 • Making your transitions smoother

The Basics of Prezi

 • Zoomable Prezi Classic canvas
 • Top menu
 • Transformation Tool
 • Text boxes
 • Home and zoom Buttons
 • Left Sidebar

Navigating your Prezi canvas

 • In Edit Mode
 • In Present mode