Kursus Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 adalah sistem fizikal-siber yang mengabungkan pelbagai sistem dunia digital, sistem fizikal dan sistem biologi seperti manusia melalui internet bagi keberhasilan dan manfaat positif. Data cerapan sifat serta tindak-tanduk manusia digunakan bagi peralatan elektronik agar ia dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik seperti apa yang berlaku dalam telefon pintar, televisyen pintar, rumah pintar dan sebagainya.

Objektif Kursus

Setelah tamat kursus ini, para perserta akan tahu:

  • Konsep serta pemahaman mendalam tentang Revolusi Industri 4.0
  • Sembilan Bentuk Teknologi Yang Mengubah Aktiviti Pengeluaran dan Perkhidmatan
  • Keperluan Transformasi Digital Untuk Revolusi Industri 4.0
  • Kajian Kes Dalam Revolusi Industri 4.0 dan ROI
  • Implikasi dan Masa Depan serta Keperluan Skil 

Silibus Kursus

Unit 1: Introduction of the Programme

Unit 2: Apakah Revolusi Industri 4.0

Unit 3: Sembilan Bentuk Teknologi Yang Mengubah Aktiviti Pengeluaran dan Perkhidmatan

Unit 4: Keperluan Transformasi Digital Untuk Revolusi Industri 4.0

Unit 5: Contoh projek Industri 4.0

Unit 6: Struktur Pelaksanaan Kejayaan Digital

Unit 7: Kajian Kes Dalam Revolusi Industri 4.0 dan ROI

Unit 8: Implikasi dan Masa Depan

Unit 9: Keperluan Skil Pekerjaan Dalam Revolusi Industri 4.0

Unit 10: Ringkasan dan Soal-Jawab

Unit 11: Online Quiz untuk Persijilan dari Malaysia Productivity Corporation