Kursus Membina Applikasi Android (Trek Bukan Programer)

Kursus ini memberikan tunjuk ajar kepada peserta bagaimana membina applikasi bagi telefon pintar yang menggunakan kerangka Android. Modul kursus ini berasaskan projek-projek contoh yang boleh mereka ikuti. Mereka juga akan belajar asas mereka bentuk applikasi Android, rekebentuk paparan, menu, mengendalikan data dan input dari pengguna. Diakhir kursus, peserta akan dapat melihat aplikasi-aplikasi yang dibina digunakan di telefon pintar.

Objektif Kursus

 • Belajar tentang persekitaran Android bagi pembangunan aplikasi
 • Mereka bentuk paparan
 • Membina menu dan capaian
 • Memasukkan elemen teks, grafik dan interaktif
 • Mengendalikan input dan data dari pengguna
 • Memaparkan aplikasi di telefon pintar

Kumpulan Sasar

 • Pegawai Teknologi Maklumat
 • Webmaster
 • Pensyarah atau Tenaga pengajar kursus IT
 • Juruteknik Komputer
 • Orang perseorangan yang berminat membina aplikasi Adroid

Pra-syarat

 • Faham konsep-konsep asas pengaturcaraan

Silibus Kursus

Pengenalan tentang Pembangunan Aplikasi Android

Perbezaan antara Alatan Pembangunan Aplikasi

Belajar Paparan Pembangun Aplikasi

Membina Navigasi dan Pages

Memasukkan Elemen-elemen Aplikasi

 • Sync
 • Push Notifications
 • App Share
 • Text
 • Gallery and Images
 • PDF Editor
 • Login Page
 • Image Overlays
 • Search Application Content
 • GPS Directions
 • Image Mosaic
 • Your Blog in Your App
 • Social Media
 • Custom Tabs
 • PDF and EPUB
 • Feedback Form
 • Dictionary
 • Feedback Form

Menerbitkan Aplikasi

Penyebaran dan Penjualan Aplikasi

Memuat Naik ke Google Play atau AppStore