Kursus Pengaturcaraan Sistem, Android dan Interaktif

Kursus Membina Mobile Game mengunakan Construct

Construct 2 merupakan perisian yang berasaskan HTML 5 bagi membina game 2D. Perisian ini membolehkan kita semua membina game tanpa memerlukan pengetahuan pengaturcaraan yang komplek dan sukar.

Objektif Kursus

 • Dapat memahami proses pembangunan game berinteraktif untuk pelbagai platform.
 • Dapat mengolah pebagai elemen game yang bakal dimasukkan di dalam game
 • Dapat membina sistem pengawalan elemen game serta navigasi.
 • Dapat membina pelbagai tahap game serta sistem pemarkahan.
 • Dapat mengekspot game yang dibina ke pelbagai platform.

Kursus Membina Applikasi Android (Trek Programer)

Kursus ini memberikan tunjuk ajar kepada peserta bagaimana membina applikasi bagi telefon pintar yang menggunakan kerangka Android. Modul kursus ini berasaskan projek-projek contoh yang boleh mereka ikuti. Mereka juga akan belajar asas mereka bentuk applikasi Android, rekebentuk paparan, menu, mengendalikan data dan input dari pengguna. Diakhir kursus, peserta akan dapat melihat aplikasi-aplikasi yang dibina digunakan di telefon pintar.

Objektif Kursus

 • Belajar tentang persekitaran Android bagi pembangunan aplikasi
 • Mereka bentuk paparan
 • Membina menu dan capaian
 • Memasukkan elemen teks, grafik dan interaktif
 • Mengendalikan input dan data dari pengguna
 • Memaparkan aplikasi di telefon pintar

Kursus Articulate Storyline (Asas dan Pertengahan)

Kursus Articulate Storyline (Asas dan Pertengahan) ini merangkumi pembelajaran cara membina aplikasi multimedia berinteraktif. Aplikasi multimedia itu nanti boleh digunakan sebagai bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, tutorial khusus, pemasaran produk atau sebaran-sebaran maklumat am.

Objektif Kursus

 • Dapat memahami proses pembangunan aplikasi multimedia berinteraktif.
 • Dapat mengolah teks, gambar, musik atau video di dalam Adobe Captivate sebagai bahan multimedia.
 • Dapat membina navigasi dan elemen-elemen interaktif lain di aplikasi multimedia yang dibina.
 • Dapat mengekspot applikasi multimedia menjadi aplikasi ditalian atau EXE.

Kursus Adobe Captivate (Asas dan Pertengahan)

Kursus Adobe Captivate (Asas dan Pertengahan) ini merangkumi pembelajaran cara membina aplikasi multimedia berinteraktif. Aplikasi multimedia itu nanti boleh digunakan sebagai bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, tutorial khusus, pemasaran produk atau sebaran-sebaran maklumat am.

Objektif Kursus

 • Dapat memahami proses pembangunan aplikasi multimedia berinteraktif.
 • Dapat mengolah teks, gambar, musik atau video di dalam Adobe Captivate sebagai bahan multimedia.
 • Dapat membina navigasi dan elemen-elemen interaktif lain di aplikasi multimedia yang dibina.
 • Dapat mengekspot applikasi multimedia menjadi aplikasi ditalian atau EXE.
Kursus PHP MySQL Menggunakan Laravel Framework

Kursus PHP MySQL Menggunakan Laravel Framework

Kursus PHP & MySQL ini bertujuan untuk mengajar para peserta cara membuat pengaturcaraan menggunakan framework Laravel. Peserta juga akan diajar cara menyediakan pengkalan data, menghubungkan pengkalan data dengan Laravel dan memanipulasi pengkalan data.

Objektif Kursus

 • Diakhir kursus perserta akan dapat:
 • Menyediakan persekitaran komputer untuk membuat laman web yang mempunyai pengkalan data.
 • Membuat pengkalan data
 • Menghubungkan pengkalan data dalam Laravelr
 • Membuat paparan untuk mengolah data dalam pengkalan data
 • Memuat naik laman web
 • Menyelengara laman web dan pengkalan data

Kursus Membina Applikasi Android (Trek Bukan Programer)

Kursus ini memberikan tunjuk ajar kepada peserta bagaimana membina applikasi bagi telefon pintar yang menggunakan kerangka Android. Modul kursus ini berasaskan projek-projek contoh yang boleh mereka ikuti. Mereka juga akan belajar asas mereka bentuk applikasi Android, rekebentuk paparan, menu, mengendalikan data dan input dari pengguna. Diakhir kursus, peserta akan dapat melihat aplikasi-aplikasi yang dibina digunakan di telefon pintar.

Objektif Kursus

 • Belajar tentang persekitaran Android bagi pembangunan aplikasi
 • Mereka bentuk paparan
 • Membina menu dan capaian
 • Memasukkan elemen teks, grafik dan interaktif
 • Mengendalikan input dan data dari pengguna
 • Memaparkan aplikasi di telefon pintar